Educació Primària

L'etapa Primària és la compresa entre els 6 i els 12 anys. La nostra escola disposa d'una línia de cadascun dels nivells de l'etapa.


Es caracteritza sobretot pel desenvolupament de l'infant de forma íntegra i global, des de totes les vessants, passant per l'acadèmica però també l'emocional. 

Galeria