Catalā / Espaņol / English  ·  TEL. 977 34 34 87 · EMAIL colsantpau@stpau.cat
Catalā / Espaņol / English  · 

Escola

Consell escolar


La comissió electoral,un cop realitzades les eleccions i designats els representants dels diferents sectors d'acord amb el que estableixen l'article 28 del Decret 102/2010 i la resolució EDU /3043/2021, el consell escolar estarà format per:

  • President del consell 

              Antoni Montserrat

  • Representants de la titularitat 

              Mn. Anton Cedó
              M. Teresa Piquer
              Glòria Cano

  • Representants del professorat

               Norma Arroyo

               Beatriz Esteban

               Núria Ramon

  • Representants dels pares dels alumnes

               Amal Ghilane

               Lucia Molina

               Avelino Arceliano

               Mónica Díaz

  • Representant del personal d'administració i serveis

               Trini Portolés

  • Representant del PAE

                Joel Merino