Catalā / Espaņol / English  ·  TEL. 977 34 34 87 · EMAIL colsantpau@stpau.cat
Catalā / Espaņol / English  · 

Escola

Consell escolar


La comissió electoral,un cop realitzades les eleccions i designats els representants dels diferents sectors d'acord amb el que estableixen l'article 28 del Decret 102/2010 i la resolució EDU /3043/2021, el consell escolar estarà format per:

  • President del consell
  • Representants de la titularitat
  • Representants del professorat
  • Representants dels pares dels alumnes
  • Representant del personal d'administració i serveis
  • Representant del personal d'atenció educativa complementària