Ainitze

Welcome to Ainitze


Aquest any també tenim la sort de comptar amb la col•laboració d’una alumna del Màster en Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera / Segona  Llengua. Aquesta “internship” amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) qui, a través dels seus coneixements permet als nostres alumnes millorar la seva competència oral en llengua anglesa. Com a escola, ens aporta nous punts de vista i activitats diferents que les estudiants posen en pràctica a les aules, sempre acompanyades dels especialistes.

Aquest curs, donem la benvinguda a l’Ainitze que ens acompanyarà els següents mesos i que estarà amb els alumnes de diferents nivells educatius.

This year we are carrying out again with URV internship. A student from Master in Teaching English as a Foreign Language. This activity let our students improve their English oral competence. And it contribute to our school with new ideas and activities that the students can practice accompanied by the English teacher.

We welcome to Ainitze who is our practitioner this course.

Ainitze

© Col·legi Sant Pau
Marià Fortuny 86. - CP 43203 Reus
Tel. 977 34 34 87
colsantpau@stpau.cat