Multilingual project


box_clil

La nostra escola aposta per un projecte de llengua en el qual la llengua anglesa és la llengua vehicular en diferents assignatures. Els més menutd’educació Infantil, ja comencen a entrar en contacte amb la llengua estrangera mitjançant una o dues hores de desdoblament tot realitzant unes sessions més lúdiques (jocs, dinàmiques, activitats, etc.). A més a més, en l’educació  de l’escola, és a dir, els 

alumnes de Primària, també estan en contacte amb la llengua estrangera mitjançant assignatures com ara Arts & Crafts (Visual i Plàstica) i l’Educació Física amb l’anglès com a llengua vehicular. També cal destacar que a cicle superior s’imparteix una unitat de programació en anglès a Medi Natural (Natural Science). 

Cada any, per tal de poder millorar la pronunciació i en general la parla en la llengua anglesa, tenim alumnes del Màster en Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua que ofereix la Universitat Rovira i Virgili a fer pràctiques al nostre centre. Rebre aquests estudiants, els quals tenen un bon nivell d’anglès, serà de gran ajuda per poder treballar amb els/les nostres alumnes. Això farà que puguem fer activitats en grups més reduïts i tots/totes puguin participar més activament parlant en llengua estrangera a les activitats de l’aula i en el centre en general.


© Col·legi Sant Pau
Marià Fortuny 86. - CP 43203 Reus
Tel. 977 34 34 87
colsantpau@stpau.cat