Projecte Legere


SantPau-1-9

Al col·legi Sant Pau veiem la lectura com una eina molt potent, una porta al coneixement, a la cultura i al gaudi. Per aquest motiu duem a terme diverses accions al llarg de tota l’educació infantil i primària per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

• 30’ de lectura diària. Des de P3 fins a 6è, cada dia fem lectura. Combinem diversos tipus de lectura (individual, compartida, padrins de lectura…) per tal de treballar els tres eixos: aprendre a llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura.

• AIL o aprenentatge inicial de la lectura. Des de P3 a 2n, cursos en què s’inicia i es consolida tot el procés lector, hi ha diversos tallers de lectura: escoltes estructurades, lectures expressives, lectures guiades… així a partir de poemes, endevinalles, contes… ajudem als més petits en el camí lector.

• Tallers d’estratègies lectores. Des de P5 a 6è, anem introduint diferents estratègies per tal de donar eines als nostres alumnes que puguin utilitzar per entendre millor els textos, és a dir, per a millorar la comprensió lectura. Les 4 estratègies que treballem, i que anem introduint a cada cicle, són:
o Fer prediccions
o Fer deduccions o inferències
o Fer-se preguntes
o Resumir

També treballem, amb els més grans de l’escola, diversos clubs de lectura, per tal de compartir experiències i reflexions, així com per gaudir plenament dels llibres proposats.


© Col·legi Sant Pau
Marià Fortuny 86. - CP 43203 Reus
Tel. 977 34 34 87
colsantpau@stpau.cat