Projecte Encaix


PE-logo-versio-circular-etapa-infantil

El Projecte Encaix és el sistema pedagògic d’Educació Infantil propi de les Escoles Diocesanes de l’Arquebisbat de Tarragona. És un projecte específic d’estimulació neuromotor i aprenentatge individualitzat basat en el desenvolupament de tote les intel·ligències de la persona (Intel·ligències Múltiples). I també és al mateix temps, un sistema pedagògic compartit entre la família i l’escola. 

El principal objectiu és que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge, i cada alumne aprèn de manera diferent, perquè ni tots els alumnes tenen els mateixos interessos ni les mateixes capacitats per fer-ho. Les competències i habilitats de cada nen o nena s’associen a les diferents intel·ligències de les persones. Aquestes intel·ligències són les següents:

- Lògica – matemàtica

- Lingüística

- Espacial

- Corporal – cinestèsica

- Naturalista

- Musical

- Interpersonal

- Intrapersonal

- Existencial – espiritual

El Projecte Encaix a més, està dissenyat per tal de facilitar estratègies pedagògiques per a desenvolupar totes les intel·ligències de la persona i que l’alumne sigui competent. Els diferents programes del projecte busquen arribar a l’excel·lència de l’alumne segons les seves capacitats i potencialitats personals.

OBJECTIUS
Els objectius d’aprenentatge i desenvolupament de les competències i habilitats, s’assoleixen en diferents entorns educatius basats en contextos de la vida real, personalitzant en cada alumne segons els seus potencials, habilitats personals i fortaleses de les seves intel·ligències singulars. El mestre ajuda a l’alumne, l’acompanya i “coopera” amb ell en el seu camí de descoberta  i d’interiorització dels seus aprenentatges. Aquest mètode aprofita la capacitat d’aprendre i adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. El mestre l’ajuda, a través de l’estimulació primerenca, en la bona organització neuronal i la capacitat d’incentivació pels aprenentatges futurs.

La manipulació, l’experimentació, l’observació i l’activació dels sentits i les actituds, en un context de joc, són sempre presents en les dinàmiques del projecte Encaix. Aquestes estratègies es desenvolupen tant en l’aprenentatge cooperatiu, com en les activitats individuals.

El Projecte Encaix desenvolupa quatre programes:
- Programa d’Estimulació primerenca
- Programa d’Educació de les intel·ligències
- Programa d’Escola de famílies
- English Program


© Col·legi Sant Pau
Marià Fortuny 86. - CP 43203 Reus
Tel. 977 34 34 87
colsantpau@stpau.cat