Projecte Educatiu


El Col·legi Sant Pau té com a objectiu l’educació integral de les persones amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es marquin.

El nostre Projecte Educatiu pretén aconseguir infants i joves autònoms, creatius, i compromesos amb el seu aprenentatge, amb la seva millora personal i amb la millora de la societat. Aquest projecte vol caracteritzar-se per oferir una acurada atenció personalitzada a l’alumnat i a les seves famílies.

La qualitat del projecte educatiu, fruit del compromís amb l’excel·lència, es caracteritza pel treball en la millora constant de la nostra escola, treballant diversos projectes d’innovació pedagògica:

  • Projecte Encaix/CIM (Educació Infantil i Primària, respectivament). Ni tots els alumnes són iguals ni aprenen de forma similar. Amb aquest sistema pedagògic innovador, basat en el treball de les intel·ligències múltiples, s’acompanya a cadascun dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge segons les seves necessitats. Gràcies a això assoleixen les capacitats i competències necessàries que assenten les bases per al desenvolupament posterior.
  • Multilingual Project, en el qual destaquen els programes específics per l’aprenentatge de l’anglès durant tota l’escolaritat del centre (de P3 a 6è): l’ensenyament de diverses matèries amb l’anglès com a llengua vehicular, auxiliars de conversa en anglès, etc.
  • Projecte Legere: Pla lector basat en tallers d’estratègies lectores aplicades a totes i cadascuna de les àrees del currículum, el temps diari per treballar el gust per la lectura, padrins lectors…
  • Projecte Som Persones (P.S.P.): Un programa d’educació en hàbits i valors que es desenvolupa conjuntament entre els mestres i les famílies.

L’activitat pedagògica s’orienta tant als resultats acadèmics com als objectius educatius integrals de l’ alumne/a. El treball conjunt amb les famílies és un eix central per assolir aquests objectius en el nostre projecte.

L’excel·lència en l’activitat docent, el treball en equip, el compromís amb les persones i l’optimisme, són els valors prioritaris per a l’equip de mestres i professors del centre.


© Col·legi Sant Pau
Marià Fortuny 86. - CP 43203 Reus
Tel. 977 34 34 87
colsantpau@stpau.cat