Les metodologies de treball i projectes més destacats del Col·legi Sant Pau són:

  • Intel·ligències Múltiples. Acompanyem el desenvolupament de les capacitats dels infants a través dels projectes Encaix i CIM.
  • English. Utilitzem l’anglès com a llengua vehicular i en diferents àrees curriculars.
  • Mira Dins Teu. Proporcionem eines a l’alumnat per millorar l’atenció i la gestió emocional i actuem contra l'assetjament escolar a través del Programa Kiva.
  • Codocència. Treballem dos docents per grup, aconseguint així una atenció més individualitzada.
  • Aprenentatge cooperatiu. Potenciem el treball en equip de l’alumnat per tal que aprenguin de forma activa.
  • Entorn tecnològic. Incorporem les TAC a l’aula per afavorir el desenvolupament de les competències dels infants.
  • Escola de Mares i Pares. Creem espais de trobada amb les famílies per fer-les més partícips de la vida escolar.