En compliment de la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el col·legi t'informa que les dades personals recaptades a través de la present web, passaran a formar part del fitxer de contactes, que seran tractats per aquest centre, d'acord amb la legislació vigent, amb la finalitat de remetre'ls la informació sol·licitada a través del correu electrònic o postal. Les seves dades podran ser cedides a altres centres pertanyents al mateix grup. El centre adoptarà totes les mesures de seguretat exigides per aquesta mateixa normativa. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades dirigint-se per escrit a la direcció del centre.