Any rere any, en el Sant Pau seguim treballant per millorar l’escola i l’educació. En aquest sentit de compromís per les coses que fem, en el curs 2018-2019 dissenyarem les claus del projecte CEI (Compromís - Estima - Innovació), de cara al curs 2020-2021.

 

Un altre dels nostres objectius de cara a aquest curs és impulsar l’ús de la plataforma educativa com a eina de comunicació escola-família, per tal d’agilitzar la informació. Així, les famílies tindran totes les circulars i els butlletins en digital, i a través de l’app podran estar al cas de les novetats de l’escola.

 

Altres canvis destacats del curs 2018-2019, és l’ampliació de les hores de codocència en l’àmbit lingüístic a tots els cursos de primària.