Amb més de 55 anys d’història, el Sant Pau és un col·legi d’una línia d’infantil i primària que forma part de les Escoles Diocesanes de Tarragona (EDT). L’escola es caracteritza pel seu ferm compromís amb les famílies, l’estima envers l’alumnat i per la innovació pedagògica des de la creativitat i l’autonomia dels infants.

 

La nostra missió és educar els alumnes amb un sentit cristià de la vida, per tal que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, així com assolir aquells objectius que lliurament es proposin.

 

Treballem amb els nostres alumnes de forma competencial, educant-los perquè siguin creatius, autònoms i compromesos amb ells mateixos i la societat.