De cara al curs 2021-2022, al Sant Pau iniciarem el projecte CEI (Compromís-Estima-Innovació), en el qual l’organització de l’horari, del currículum, de l’alumnat i del professorat estarà al servei dels infants i els aprenentatges.