El Departament d’Educació ha informat sobre les dates i el procediment per fer la preinscripció escolar 2020-21.

La preinscripció s’haurà de fer de forma telemàtica. Únicament ho podran fer presencialment aquelles famílies que no tinguin les eines per fer-la en línia i caldrà que demanin cita prèvia per telèfon o internet al centre escollit en primera opció.

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ

A) DE FORMA TELEMÀTICA (del 13 al 22 de maig)

El tràmit es podrà fer en línia a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Amb això, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per un formulari telemàtic i la documentació necessària escanejada o fotografiada.

Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica del centre colsantpau@stpau.cat demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

Nosaltres els contestarem com a justificant de formalització de la seva sol·licitud.

En el cas de voler acreditar qualsevol altra informació, consulteu la documentació necessària que cal presentar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

 

B) DE FORMA PRESENCIAL (del 19 al 22 de maig): cal demanar cita prèvia a través dels següents canals de comunicació:

- Trucant a la secretaria del col·legi entre les 10:00 i les 13:00 al tel. 977 34 34 87

- Enviant un correu electrònic a secretaria del centre a colsantpau@stpau.cat indicant nom i cognoms, un telèfon i un correu electrònic de contacte. Ens posarem en contacte per a convenir una hora.

 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR A LA PREINSCRIPCIÓ

- Sol·licitud de preinscripció (podeu descarregar-lo fent clic aquí).
- Llibre de família
- DNI del pare/mare, tutor/a o targeta de residència
- DNI de l’alumne, si en té

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Per consultar el calendari de preinscripció i matrícula, així com els criteris de prioritat, podeu consultar els documents adjunts.