El col·legi compta amb un casal d'estiu que segueix la línia pedagògica del centre programant activitats que tenen en compte les intel·ligències múltiples a partir d'un centre d'interès.

 

Podeu seguir el casal de l’escola o demanar més informació a través del seu instagram: https://www.instagram.com/casalsantpau/

 

Documentació necessària per al Casal d'estiu 2021:

- Fotocòpia del llibre de família

- Fotocòpia del llibre de vacunes

- Fotocòpia de la targeta sanitària